توزیع 50 پکیج بهداشتی بین 50 خانواده بی سرپرست و بی بضاعت

خیریه حامی راه انسانیت

توزیع 50 پکیج بهداشتی بین 50 خانواده بی سرپرست و بی بضاعت

در این روزهای کرونایی ، نیاز به رعایت بهداشت بخصوص در میان خانواده های آسیب پذیر بسیار احساس می شود... بیایید به آنان کمک کنیم....

‎ریال97,285,000

از ‎ریال97,285,000 هدف

موفق شد

۱۳ تیر ۱۳۹۹

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.