تأمین 50 بستۀ مقابله با کرونا برای 50معلول ویلچری خوزستان

موسسه جامعه معلولین ایران

تأمین 50 بستۀ مقابله با کرونا برای 50معلول ویلچری خوزستان

تأمین 50 بسته (دستکش و مواد ضدعفونی کننده دست و سطح) برای 50 نفر معلول ویلچری استان خوزستان برای مقابله با بیماری کرونا .

‎ریال50,000,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۲۹ خرداد ۱۳۹۹

43

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.