بهاری در کرونا

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

بهاری در کرونا

برآنیم که لبخند بیافرینیم

‎ریال10,082,000

از ‎ریال64,500,000 هدف

لغو شد

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

17

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.