سفره مهربانی(خرید بسته های حمایتی معیشتی برای نیازمندان)

موسسه خیریه پیام امید دشتستان

سفره مهربانی(خرید بسته های حمایتی معیشتی برای نیازمندان)

توزیع 50بسته مواد غذایی برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان

‎ریال50,000,000

از ‎ریال50,000,000 هدف

موفق شد

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

49

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.