عید کودکانه

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان

عید کودکانه

بیست کودک نیازمند منتظر لباس عید هستند تا فارغ از هیاهوی زندگی بزرگترها سال نو را در دل واحساسشان جشن بگیرند.

‎ریال43,100,000

از ‎ریال43,100,000 هدف

موفق شد

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

6

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.