تهیه سبد مهربانی برای عشایر طبس

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه سبد مهربانی برای عشایر طبس

مثل سال های قبل میخوایم ۱۰۰ بسته سبدغذایی برای عشایر محروم دستگردان تهیه و به دستشون برسونیم و از شما هم دعوت می کنیم ما رو همراهی کنید

12,600,000 ریال

از 118,300,000 ریال هدف

تا پایان

9

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.