بهار برای تو هم باشد.

یاریگران کودکان کار پویا

بهار برای تو هم باشد.

بسته حمایتی نوروزی برای 100 کودک کار دارای مشکلات و اختلالات یادگیری

‎ریال24,214,000

از ‎ریال268,900,000 هدف

لغو شد

۱۹ اسفند ۱۳۹۸

22

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.