بهار برای تو هم باشد.

یاریگران کودکان کار پویا

بهار برای تو هم باشد.

بسته حمایتی نوروزی برای 100 کودک کار دارای مشکلات و اختلالات یادگیری

24,214,000 ریال

از 268,900,000 ریال هدف

لغو شد

۱۹ اسفند ۱۳۹۸

22

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.