بسته حمایتی مواد غذایی برای زنان سرپرست خانوار

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

بسته حمایتی مواد غذایی برای زنان سرپرست خانوار

تهیه و توزیع بسته های حمایتی بین زنان سرپرست خانوار

‎ریال68,900,000

از ‎ریال68,900,000 هدف

موفق شد

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.