بسته حمایتی مواد غذایی برای زنان سرپرست خانوار

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

بسته حمایتی مواد غذایی برای زنان سرپرست خانوار

تهیه و توزیع بسته های حمایتی بین زنان سرپرست خانوار

68,900,000 ریال

از 68,900,000 ریال هدف

موفق شد

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.