تهیه بخاری برای زنان سرپرست خانوار

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

تهیه بخاری برای زنان سرپرست خانوار

می شود زمستان را برای این عزیزان گرم و زیبا کنیم

‎ریال56,000,000

از ‎ریال56,000,000 هدف

موفق شد

۳۰ آذر ۱۳۹۸

43

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.