تامین اقلام ضروری از جهیزیه یک عروس

خديجه فيروزي

تامین اقلام ضروری از جهیزیه یک عروس

خانواده ای شریف و زحمتکش از حومه شهر تهران می خواهند دخترشان را به خانه بخت بفرستند

95,100,000 ریال

از 95,100,000 ریال هدف

موفق شد

۰۶ آذر ۱۳۹۸

27

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.