فراخوان مشارکت در تامین هزینه‌های خانه نوجوان طلوع

موسسه روشنای طلوع مهر شیراز

فراخوان مشارکت در تامین هزینه‌های خانه نوجوان طلوع

خانه ای برای تجربه کردن دانش، امنیت و شادابی در یکی از مناطق محروم شیراز

14,250,000 ریال

از 107,600,000 ریال هدف

لغو شد

۰۷ آبان ۱۳۹۸

26

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.