مهرانه رنگارنگ : تهیه لوازم التحریر برای 100 کودک بی سرپرست

خیریه حامی راه انسانیت

مهرانه رنگارنگ : تهیه لوازم التحریر برای 100 کودک بی سرپرست

بیایید با تهیه و اهدا لوازم تحریر ضروری 100 کودک بی سرپرست و بد سرپرست ، کاری کنیم که آینده این کودکان به دلیل فقر نابود نگردد...

‎ریال14,552,000

از ‎ریال156,300,000 هدف

لغو شد

۲۶ مهر ۱۳۹۸

27

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.