مهرانه رنگارنگ : تهیه لوازم التحریر برای 100 کودک بی سرپرست

خیریه حامی راه انسانیت

مهرانه رنگارنگ : تهیه لوازم التحریر برای 100 کودک بی سرپرست

بیایید با تهیه و اهدا لوازم تحریر ضروری 100 کودک بی سرپرست و بد سرپرست ، کاری کنیم که آینده این کودکان به دلیل فقر نابود نگردد...

14,552,000 ریال

از 156,300,000 ریال هدف

لغو شد

۲۶ مهر ۱۳۹۸

27

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.