خرید نیمکت برای کلاس دبستان

عبدالحمید ارجمند

خرید نیمکت برای کلاس دبستان

در ماه مهر نیمكتهای بسيار فرسوده و زنگ زدهی یک كلاس را تعویض خواهیم كرد.

36,400,000 ریال

از 36,400,000 ریال هدف

موفق شد

۰۷ مهر ۱۳۹۸

23

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.