جمع آوری جهیزیه برای یک زوج جوان

هفته نامه شنبه

جمع آوری جهیزیه برای یک زوج جوان

می خواهیم برای یک دختر که از خانواده ابرومند است جهیزیه تهیه کنیم. امیدواریم بتوانیم یک انسان را خوشحال کنیم.

‎ریال39,424,000

از ‎ریال86,100,000 هدف

لغو شد

۰۵ مهر ۱۳۹۸

40

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.