دوخت با چاشنی مهربانه(زنان سرپرست خانوار)

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

دوخت با چاشنی مهربانه(زنان سرپرست خانوار)

با این پروژه هم زنان سرپرست خانوار دارای منبع درآمد می شوند و هم زوج های جوان

‎ریال28,859,500

از ‎ریال80,900,000 هدف

لغو شد

۰۴ مرداد ۱۳۹۸

58

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.