خرید لباس عید سعید فطر برای 50کودک کار در شهر اهواز

موسسه نيكوكاري و امور خيريه نداي كرامت انساني

خرید لباس عید سعید فطر برای 50کودک کار در شهر اهواز

خريد لباس عيد فطر براى ٥٠كودك كار در شهر اهواز که در چها راه های شهر به کار تمیز کردن شیشه های ماشین ها مشغولند

‎ریال107,600,000

از ‎ریال107,600,000 هدف

موفق شد

۲۶ خرداد ۱۳۹۸

45

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.