تجهیز بخش کودکان یک بیمارستان محروم

مجمع خیرین سلامت مهاباد ‌

تجهیز بخش کودکان یک بیمارستان محروم

تهیه تجهیزات مورد نیاز بخش کودکان بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد

66,010,000 ریال

از 116,000,000 ریال هدف

لغو شد

۲۶ شهریور ۱۳۹۳

320

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.