ضیافت الهی(تهیه بسته مواد غذایی برای زنان سرپرست خانوار)

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

ضیافت الهی(تهیه بسته مواد غذایی برای زنان سرپرست خانوار)

تهیه مواد غذایی جهت زنان سرپرست خانوار

‎ریال65,200,000

از ‎ریال65,200,000 هدف

موفق شد

۰۵ خرداد ۱۳۹۸

22

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.