پاپوش عیدانه : تهیه و اهدا 40 جفت کفش عیدی به کودکان نیازمند

خیریه حامی راه انسانیت

پاپوش عیدانه : تهیه و اهدا 40 جفت کفش عیدی به کودکان نیازمند

تصمیم داریم برای 40 کودک (20 دختر و 20 پسر) نیازمند شدید مناطق محروم ، به عنوان عیدی کفش هدیه نماییم ، شما هم می توانید مارا یاری کنید.

60,700,000 ریال

از 60,700,000 ریال هدف

موفق شد

۱۵ اسفند ۱۳۹۷

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.