کمک هزینه چاپ کتاب دانش آموزان مستعد و محروم

یعقوب ذاکری درباغی

کمک هزینه چاپ کتاب دانش آموزان مستعد و محروم

کتاب 15 داستان از 15 نویسنده کوچک اثر دانش آموزان دبستان چندپایه سحر روستای خشک آباد

‎ریال26,900,000

از ‎ریال26,900,000 هدف

موفق شد

۲۴ بهمن ۱۳۹۷

3

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.