بهار مهربانی

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

بهار مهربانی

تهیه کفش و مانتو و شلوار برای عزیزان ایتام

‎ریال64,600,000

از ‎ریال64,600,000 هدف

موفق شد

۲۴ بهمن ۱۳۹۷

8

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.