راه اندازی و تجهیز کارگاه خیاطی

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

راه اندازی و تجهیز کارگاه خیاطی

بیایید با حمایت از این پروژه زمینه فعالیت زنان سرپرست خانوار را فراهم کنیم

‎ریال57,300,000

از ‎ریال57,300,000 هدف

موفق شد

۰۹ بهمن ۱۳۹۷

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.