یلدای شهر من (۱۳۹۷)

میلاد مجرد

یلدای شهر من (۱۳۹۷)

به امید خدا و همراهی شما «یلدای شهر من» اجرا می‌شه. قصد داریم برای سومین بار امید و شادی را در سطح شهر جاری کنیم.

35,500,000 ریال

از 35,500,000 ریال هدف

موفق شد

۳۰ آذر ۱۳۹۷

35

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.