تهیه 2 دستگاه پروژکتور جهت هوشمندسازی مدرسه ای محروم

یعقوب ذاکری درباغی

تهیه 2 دستگاه پروژکتور جهت هوشمندسازی مدرسه ای محروم

بیاییم لذت یادگیری هوشمندانه را برای بچه های مستعد و محروم به ارمغان بیاوریم

‎ریال75,300,000

از ‎ریال75,300,000 هدف

موفق شد

۱۷ آذر ۱۳۹۷

27

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.