تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند خوزستان

حسین کیانی نیا

تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند خوزستان

مهر مهربان ؛ حامی کودکان مستعد و نیازمند مناطق محروم باشیم.

64,600,000 ریال

از 64,600,000 ریال هدف

موفق شد

۱۱ مهر ۱۳۹۷

50

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.