خرید لوازم مدرسه دانش آموزان مدارس چندپایه میناب

یعقوب ذاکری درباغی

خرید لوازم مدرسه دانش آموزان مدارس چندپایه میناب

مهر آمد و نگاه های منتظر دانش آموزان محروم میناب بدستان پر مهر شماست

37,700,000 ریال

از 37,700,000 ریال هدف

موفق شد

۰۱ مهر ۱۳۹۷

36

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.