تجهیز آزمایشگاه برای دوره ابتدایی مدرسه محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

تجهیز آزمایشگاه برای دوره ابتدایی مدرسه محروم

تحصیل و آموزش حق همه کودکان است

‎ریال34,350,000

از ‎ریال34,350,000 هدف

موفق شد

۰۲ مرداد ۱۳۹۷

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.