تجهیز آزمایشگاه برای دوره ابتدایی مدرسه محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

تجهیز آزمایشگاه برای دوره ابتدایی مدرسه محروم

تحصیل و آموزش حق همه کودکان است

34,350,000 ریال

از 34,350,000 ریال هدف

موفق شد

۰۲ مرداد ۱۳۹۷

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.