آبرسانی به روستایی در سیستان و بلوچستان

موسسه خیریه خادمین کتیج

آبرسانی به روستایی در سیستان و بلوچستان

هستن شهرها و روستاهایی در ایران که حتی لوله‌کشی آب و دسترسی به آب تمیز ندارند

‎ریال15,650,000

از ‎ریال91,400,000 هدف

لغو شد

۳۱ تیر ۱۳۹۷

37

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.