تهیه دارو برای کودک دارای بیماری خاص

بنیاد چتر خوشبختی

تهیه دارو برای کودک دارای بیماری خاص

گرفتن دست یک محتاج بزرگترین عبادته

‎ریال20,000,000

از ‎ریال20,000,000 هدف

موفق شد

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.