تهیه دارو برای کودک دارای بیماری خاص

بنیاد چتر خوشبختی

تهیه دارو برای کودک دارای بیماری خاص

گرفتن دست یک محتاج بزرگترین عبادته

20,000,000 ریال

از 20,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

38

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.