تهیه سبد غذایی نوروز برای نیازمندان شهرستان نهبندان

موسسه کانون جوانان رضوان

تهیه سبد غذایی نوروز برای نیازمندان شهرستان نهبندان

برق شادی رو به خانواده‌های خراسان جنوبی هدیه بدهیم.

‎ریال8,151,000

از ‎ریال55,000,000 هدف

لغو شد

۳۱ فروردین ۱۳۹۷

32

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.