۱۰۰ سبدغذایی ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولین

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

۱۰۰ سبدغذایی ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولین

نوروز را با عشق به دیگران آغاز کنیم

‎ریال80,000,000

از ‎ریال80,000,000 هدف

موفق شد

۱۸ فروردین ۱۳۹۷

49

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.