کفش و لباس نو و بسته خوراکی برای کودکان بدسرپرست

موسسه خیریه خادمین کتیج

کفش و لباس نو و بسته خوراکی برای کودکان بدسرپرست

زندگی‌های رنجیده کودکان بدسرپرست را بهاری کنیم

‎ریال154,460,000

از ‎ریال150,000,000 هدف

موفق شد

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

9

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.