لباس گرم برای کودکان سیستان‌وبلوچستان

موسسه خیریه خادمین کتیج

لباس گرم برای کودکان سیستان‌وبلوچستان

تن نحیف و سرمازده کودکان رو با گرمای مهرمان بپوشانیم.

‎ریال104,006,191

از ‎ریال104,000,000 هدف

موفق شد

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

71

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.