تهیه لباس مدرسه و کفش برای کودکان خوزستان

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)

تهیه لباس مدرسه و کفش برای کودکان خوزستان

کودکان بسیاری در مناطق محروم بعلت فقر از تحصیل بازمانده‌اند.با کمک ما می‌توانند مهر به مدرسه بروند و آینده بهتری برایشان رقم بزنیم

100,000,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۸ مهر ۱۳۹۶

150

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.