تهیه لباس مدرسه و کفش برای کودکان خوزستان

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)

تهیه لباس مدرسه و کفش برای کودکان خوزستان

کودکان بسیاری در مناطق محروم بعلت فقر از تحصیل بازمانده‌اند.با کمک ما می‌توانند مهر به مدرسه بروند و آینده بهتری برایشان رقم بزنیم

‎ریال100,000,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۱۸ مهر ۱۳۹۶

150

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.