تهیه نوشت‌افزار و کیف برای مناطق محروم

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران

تهیه نوشت‌افزار و کیف برای مناطق محروم

کودکان بسیاری در مناطق محروم بعلت فقر از تحصیل بازمانده‌اند.با کمک ما می‌توانند مهر به مدرسه بروند و آینده بهتری برایشان رقم بزنیم

‎ریال13,247,650

از ‎ریال100,000,000 هدف

لغو شد

۱۹ مهر ۱۳۹۶

62

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.