تهيه نوشت افزار براي كودكان محروم از تحصيل

خیریه بنیاد برین

تهيه نوشت افزار براي كودكان محروم از تحصيل

کودکان بسیاری در مناطق محروم بعلت فقر از تحصیل بازمانده‌اند.با کمک ما می‌توانند مهر به مدرسه بروند و آینده بهتری برایشان رقم بزنیم

10,010,789 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

لغو شد

۱۹ مهر ۱۳۹۶

58

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.