تهیه دستگاه‌کپی برای مدرسه‌ای محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه دستگاه‌کپی برای مدرسه‌ای محروم

معلم تو شبکه‌ اجتماعیش گفته بود مدرسه دستگاه‌کپی نداره. براشون تهیه کنیم.

‎ریال18,530,000

از ‎ریال18,530,000 هدف

موفق شد

۲۵ تیر ۱۳۹۶

43

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.