تامین هزینه آزمایش خانمی دچار سرطان

نیکوکاری ‌مهربانه

تامین هزینه آزمایش خانمی دچار سرطان

جهت بررسی احتمال متاستاز به رحم، آزمایش جدیدی برای ایشان تجویز شده که باید سریعا انجام شود.

‎ریال27,000,000

از ‎ریال27,000,000 هدف

موفق شد

۱۹ تیر ۱۳۹۶

14

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.