تهیه بسته غذایی برای خانواده‌های نیازمند

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه بسته غذایی برای خانواده‌های نیازمند

در ماه رمضان به یاد خانواده‌هایی باشیم که حتی برای افطار هم غذایی ندارند.

‎ریال100,000,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۰۸ تیر ۱۳۹۶

117

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.