ساخت خوابگاه دانش‌آموزان یتیم و نیازمند مناطق محروم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

ساخت خوابگاه دانش‌آموزان یتیم و نیازمند مناطق محروم

تهیه مصالح ساختمانی برای ادامه ساخت خوابگاه دانش آموزان یتیم و نیازمند مناطق محروم

163,000,000 ریال

از 163,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۷ تیر ۱۳۹۶

185

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.