مشارکت در هزینه‌های انتخاباتی آقای حسن روحانی

حزب اعتدال و توسعه

مشارکت در هزینه‌های انتخاباتی آقای حسن روحانی

شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات با مشارکت مردمی در تامین هزینه‌ها

‎ریال74,830,000

از ‎ریال74,830,000 هدف

موفق شد

۰۳ مهر ۱۳۹۶

48

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.