تامین هزینه‌های انتخاباتی مهندس رضانژاد

نیکوکاری ‌مهربانه

تامین هزینه‌های انتخاباتی مهندس رضانژاد

حمایت از نماینده صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتخابات شوراها

10,120,000 ریال

از 10,120,000 ریال هدف

33

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.