تهیه نوشت‌افزار برای کودکان نیازمند شوش

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)

تهیه نوشت‌افزار برای کودکان نیازمند شوش

کاش فقر دلیل درس نخوندن کودکان نباشه

100,000,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۸ مهر ۱۳۹۵

198

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.