تامین فوری هزینه‌ عمل جراحی نوجوان نیازمند

موسسه خیریه پیام امید

تامین فوری هزینه‌ عمل جراحی نوجوان نیازمند

پسری نوجوان دچار فتق شکمی شده. هزینه عمل جراحی‌ش رو با کمک هم تامین کنیم.

‎ریال10,000,000

از ‎ریال10,000,000 هدف

موفق شد

۲۵ خرداد ۱۳۹۵

13

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.