تهیه آبسردکن برای مجتمع خوابگاهی دختران دانش‌آموز نیازمند

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

تهیه آبسردکن برای مجتمع خوابگاهی دختران دانش‌آموز نیازمند

نوشیدن آب فیلترشده و خنک تو گرمای کرمان نعمت بزرگیه.

‎ریال45,670,000

از ‎ریال45,000,000 هدف

موفق شد

۲۸ خرداد ۱۳۹۵

91

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.