تهیه 5 کولرآبی برای خانواده‌های نیازمند طبس

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تهیه 5 کولرآبی برای خانواده‌های نیازمند طبس

گرمای شدید منطقه کویری طبس رو برای هموطنامون دلپذیر کنیم.

25,000,000 ریال

از 25,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.